Home 2017-03-29T04:43:20+00:00

CAREER PARTNERS INTERNATIONAL POLAND

Please check back for a NEW and IMPROVED website in 60 days. In the meantime please visit us at www.cpiworld.com or contact us: office@cpipoland.com  tel. +48 605 126 100

Founded in 1987, Career Partners International is one of the largest consultancies in the world. From more than 270 offices in over 55 countries, Career Partners International is a leading provider of outplacement, career management, executive coaching, and leadership development services to clients and their employees worldwide.

Career Partners International Poland jest jednym z globalnych ekspertów w  zarządzania zmianą zawodową: indywidualną (career management, executive coaching) i organizacyjną (transition, outplacement) oraz podnoszeniu efektywności  firm  poprzez rozwój kompetencji jej  pracowników (business ownership program; career counselor academy). Jesteśmy ekspertami w trzech kluczowych obszarach:

Career Transition & Outplacement

Zarządzanie zmianą zawodową

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu indywidualnymi zmianami zawodowymi jak i zwolnieniami monitorowanymi. Rozległa i wszechstronna branżowa wiedza; międzynarodowy kapitał relacyjny, oparty na bliskiej współpracy z decydentami rynku pracy pozwala nam odpowiedzieć na potrzeby współczesnych menedżerów, którzy w planowany sposób chcą zarządzić swoją karierą lub szybko powrócić na rynek pracy. Rozumiemy, że w najtrudniejszych momentach kariery, pracownik oczekuje autorytetu i bogatego w kontakty partnera.

Career Counselor Academy

Rozwój kadry zarządzającej

Realizujemy programy edukacyjne dedykowane pracownikom działów HR oraz menedżerom, którzy rozumieją potrzebę rozwijania poszczególnych osób i całych zespołów.

Career Counselor Academy to 8-io miesięczny program zakończony certyfikacją, pozwalający na praktykę w roli doradcy kariery/career coacha, zarówno we własnej organizacji, jak i poza nią.

Business Ownership Programs

Zwiększanie zaangażowania pracowników

Projektujemy i realizujemy programy kształtujące wśród pracowników postawę właścicielską, promującą ich autentyczne zaangażowanie w realizację celów biznesowych oraz uruchomiającą pełen potencjał każdego uczestnika programu.

Business Ownership Program wpływa na zwiększenie efektywności pracy, a w konsekwencji na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw.